Özel İstihdam Büroları nedir? Kimler kurabilir? Faaliyet alanı, kapsamı, şartları, ücret, yükümlülükleri ve sorumlulukları

Özel İstihdam Büroları nedir? Kimler kurabilir? Faaliyet alanı, kapsamı, şartları, ücret, yükümlülükleri ve sorumlulukları