Nedir bu hedef belirleme dediğimiz şey?

Nedir bu hedef belirleme dediğimiz şey?