Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu “2 Avukat”, “7 Memur”, “4 Sekreter”, “4 Hizmetli” ve “ 4 Şoför” alımı yapacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu “2 Avukat”, “7 Memur”, “4 Sekreter”, “4 Hizmetli” ve “ 4 Şoför” alımı yapacak