Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi en az ilk okul mezunu 90 sürekli işçi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi en az ilk okul mezunu 90 sürekli işçi alacak