Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 9 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri, 1 İç Denetçi ve 3 Destek Personeli alacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 9 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri, 1 İç Denetçi ve 3 Destek Personeli alacak