MSB, emekli subay ve astsubaylara görev

MSB, emekli subay ve astsubaylara görev