Kurulan şirket sayısında büyük gerileme

Kurulan şirket sayısında büyük gerileme