65. Hükümette yer alanlar bakanların kariyer, başarı ve eğitimleri

65. Hükümette yer alanlar bakanların kariyer, başarı ve eğitimleri