Türkiye'de 2022 kamuda çalışan toplam personel sayısı ve alanlarına göre dağılımı

Türkiye'de 2022 kamuda çalışan toplam personel sayısı ve alanlarına göre dağılımı